Annorlunda sevärdheter
Home-startsida

Den optimala samlingspunkten för upplevelser

Skriv och kommentera dina upplevelser!
Vi finns också på Facebook!

Genuinetourism.com är en förmedlingstjänst och ansvarar inte över produkterna.

 

Copyright © 2013-2016 Genuinetourism. All Rights Reserved

Kontakt:

E-post: info@genuinetourism.com

Mobil: 073-031 53 90

Strands jordkula

I denna bostad, vid kanten av sjön Tjurken bodde familjen Strand. Här kan man få se hur familjen levde och försörjde sig, som mest var de sju personer i jordkulan. Makarna Strand tycktes trots detta ha trivts bra för de kände stor sorg när de på ålderns höst tvingades lämna backstugan för att flytta till fattigvården i Tjuvhult utanför Ryssby.

 

Hitta hit: Finns nära Målaskog vid sjön Tjurken, Ljungby kommun.

 

Läs mer: http://www.malaskog.se/index.php/strands-jordkula

 

Strands jordkula

Tjuvakällan i Lenhovda.

I Lenhovda finns Sveriges bäst bevarade häradsfängelse, som byggdes 1620. Tingsplatsen i Lenhovda har varit känd sedan medeltiden. Mittemot det gamla tingshuset finns fängelsehålan kvar, men liknar mest en jordkällare.

 

Här fick tre fångar plats, i sin väntan på rättegång eller avrättning. De fick husera i varsitt hörn, i det fjärde fanns latrinen. Fångarna satt på jordgolvet, fastkedjade med hand- hals och fotbojor. GT:s utsände kände sig tvungen att prova halsbojan som var för smal för hennes, tydligen feta hals. Märkligt nog var bojan fodrad för att sitta skönare. Tjuvakällan var häkte i över 200 år.

 

I Lenhovda häradsting har för övrigt många dramatiska beslut tagits. År 1542 beslöt sig bönderna att ansluta sig till upprorsmannen Nils Dacke och kämpa emot kungamakten Gustav Vasa. Över 50 personer blev sedan antingen avrättade eller bötfällda i häradstinget.

 

Hade man otur råkade man ut för den beryktade skarprättaren Nils Bock. Denne fruktade bödel dömdes för slarv i tjänsten. Vid ett par tillfällen hade han grävt ned liken efter de stackars avrättade så illa att hundar och svin knaprade på kropparna.

 

Hitta hit: Finns i centrala Lenhovda.

Visning tel 0730-395 400, pris 20 kr/person

Dackes grotta

Nils Dacke

Bondsonen Nils Dacke såg dagens ljus i Södra Lindön, Vissfjärda socken i början av 1500-talet. Folket i gränsbygden mellan Sverige och Danmark var djupt missnöjda med kungamakten under Gustav Vasa. Man ansåg att kungen lade sig i för mycket och begränsade folkets frihet. Man ville ha det som det alltid varit. Den hetlevrade och företagsamme Dacke reagerade med att helt enkelt skjuta en av kronans förhatliga fogdar och fick därmed "gå till skog". Han gömde sig tillsammans med andra fredslösa i de djupa skogarna i gränstrakten, ett av gömställena är Dackes grotta. Nils Dacke blev sedermera dömd men slapp undan med dryga böter.

 

Det var dock inte sista gången som herr Dacke protesterade mot de styrande. År 1542 hade han samlat ihop uppretade bönder och fredlösa och startade upproret mot Gustav Vasa. Hären dödade fogdar genom att binda dem nakna vid ett träd och skjuta dem med pilar och kulor. Kungen blev ursinnig och kallade Dacke för ett djuriskt monster, skapat av djävulen själv. Upproret var dock framgångsrikt och spred sig genom landet. Trots att Gustav Vasa fick hjälp av legoknektar och dalkarlar kunde inte upproret hejdas och Dacke blev erkänd som hövding i Småland och kunde fira jul på kungsgården Kronoberg utanför Växjö. Han höll ting med allmogen och tillsatte egna fogdar, vurmade för gamla seder och bruk och återinförde seden med gudstjänster på latin.

 

Den koleriske Vasa, med sin ständige tandvärk, blev stundtals så deprimerad att han funderade på att abdikera och istället ägna sig åt trädgårdskötsel. Men Sveriges konung repade nytt mod och med förnyad kraft skrämde han iväg uppviglaren till Blekingeskogarna. Där lurades han i bakhåll, kanske av sina egna män, och sköts till döds. Liket slängdes upp på ett hästsläp för man ville inte låta sina hästar vidröra otäckingen. Kroppen fördes till Kalmar där ett makabert skådespel ägde rum. Kroppen steglades och hans huvud blev spetsat på en påle, som ett avskräckande exempel. På huvudet sattes en kopparkrona för att förnedra en sista gång. Nils Dacke har sedan dess ett starkt symbolvärde som småländsk frihetshjälte och Dackeupproret är ansett som det största bondeupproret i hela Sverige och nordens historia.

 

Hitta hit: Dackes grotta ligger 300 m från väg 28 mot Krukö, Vissefjärda.

Kungsbron i Järeda

Kungsbron i Järeda

Kungsbron i Järeda nämns första gången 22 juli 1612 i ett brev som Gustav II Adolf skrev till sin mor. Han var då endast 17 år gammal. Här utkämpade han en av sina första strider med danskarna, under Kalmarkriget. 35 danskar togs av daga under drabbningen. Numera syns endast ett fåtal av brovalven över Emån som minner om tiden då vägen var en av Kalmar läns mest trafikerade.

 

Hitta hit:

Kungsbron ligger längs den gamla landsvägen mellan Kalmar och Jönköping i Järeda, Hultsfreds kommun.

Vargropen i Slättemossa

Vargen var förr en svår plåga för bönderna i vårt land. Det ursprungliga namnet på svenska är ulv. Varg är ett så kallat noanamn, en omskrivning för att slippa kalla djuret vid dess rätta namn. Även orden gråben eller dengråe fungerar på samma sätt. Varg betyder ursprungligen dråpare eller strypare och talar man vargher på medeltidssvenska så menar man våldsverkare. Med ordet tassemarker menades vargrika områden

Ännu på 1800-talet fanns vargar kvar i de mörka småländska skogarna och i mitten av nämnda decennium dödades 1850 vargar i Sverige. Varggropen i Slättemossa är troligen grävd omkring 1700 och ligger belägen i ett kulturområde av riksintresse.

 

Varggropen är stensatt och har ett djup på 2,4 m och en diameter på 4,2 m. Grävda gropar för fångst av djur har använts i vårt land ända sedan stenåldern. I Magnus Erikssons landslag från 1300-talet föreskrevs att allmogen skulle hålla vargnät, varggård och varggrop. Denna skyldighet upphörde först år 1864. Skottpengar användes också som en metod för att hålla vargbeståndet nere.

 

Hitta hit: Slättemossa, Hultsfreds kommun

ingen varg!

Djuret på bilden är dock inte gråben

Clifford Burtons minnesten

Japaner på besök vid minnestenen.

Foto: John Edvardsson

Clifford Burtons minnesten

Den 27 september 1986 är en sorgens dag för Metallica fans. Denna höstdag var det amerikanska hårdrocksbandet Metallica på turné, färdandes på väg till Stockholm från Köpenhamn. Bussen fick sladd, av okänd anledning och välte med den följden att den sovande Clifford Burton flög ut genom fönstret och krossades under det vältande fordonet. Burton och en annan bandmedlem hade kvällen innan dragit lott om vem som skulle sitta på favoritplatsen vid fönstret och Clifford Burton vann. På platsen för händelsen finns en minnessten för att hedra rockstjärnan.

 

Hitta hit: Minnestenen finns på en rastplats vid gamla riksettan utanför Dörarp, norr om Ljungby.

Sågverk med tändkulemotor

För teniknördar som älskar motorer är detta ett hett tips.

 

Kjell Josephsson i Lädja norr om Växjö har ett sågverk med tändkulemotor som han gärna visar upp. Denna motor, även kallad glödkulemotor är en förbränningsmotor av kolvtyp som förr användes till bland annat sågverk, pumpar och fiskebåtar (det karakteristiska dunk-dunkljudet kommer från denna motortyp). Före start måste kulan värmas upp, detta gjordes med blåslampa.

 

Kjell Josephsson tel: 070-640 93 45

Sågverk med tändkulemotor
Caltexmacken i Berg

Caltexmacken i Berg

 

50-talsnostalgi i Berg, norr om Växjö.

För visning, kontakta Björn Johansson 0708-74 35 55

Åkes bilskrot i Kyrkö mosse.

Här finns resterna av en bilskrot som numera är en kultförklarad plats med sina rostiga bilvrak. Personen bakom bilskroten, Åke Danielsson startade verksamheten i slutet på 1940-talet när han slutade med torvbrytningen på platsen. Bilskroten lades ned på 1980-talet och bilarna blev kvar som ett märkligt monument över vår moderna tid. Den numera klassade veterankrossanläggningen ger en närmast surrealistisk känsla där naturen sakta bryter ned de en gång så stolta bilarna.

 

Hitta hit:

Ligger utanför Ryd vid väg 119 mot Hässleholm.

Åkes bilskrot i Kyrkö mosse

Galgabacken i Komstad

 

Utmed vägen till Komstad gamla tingsplats ligger avrättningsplatsen galgabacken. Namnet till trots användes aldrig galge som avrättningsmetod utan det var halshuggning som gällde. Mellan åren 1757-1858 föll huvuden i backen, man kan ännu ana den grävda grop där den avhuggnes huvud skulle dunsa ned.

 

Hitta hit: Den gamla häradsvägen utanför Komstad, Sävsjö kommun.

Fallosstenen i Bredestad

 

Fallosstenen är en gammal fruktbarhetssymbol och kultplats som restes på 200-400 talet e kr. Här hade man ceremonier vid sådd och skörd och kanske även människooffer för guden Frej. I dalen har människor bott sedan yngre stenålder, alltså för 6000 år sedan.

Den 3,2 meter höga stenen kan lätt orsaka mindervärdighetskomplex hos den manliga delen av befolkningen.

 

Hitta hit: Bredestad, söder om Aneby

Stalpets vattenfall

 

Vattenfallet Stalpet där Svartån dånar ned i ett 20 meter högt fall, är en av södra Sveriges högsta vattenfall.

 

I kanjonen, som har formats av årtusenden av vattenkraft, har man hittat stenåldersverktyg och man tror att platsen kan ha använts som kultplats.

 

Hitta hit: Stalpet, strax norr om Aneby

 

Minnesstenen vid Rävudden

 

Två dråp natten till den 11 november 1884 4 Mos 35:18 Pr 12:14 Så lyder inskriptionen på minnessten vid Rävudden. Torpet Rävudden låg i en liten glänta i skogen där vägarna från Aneby och Flisby möts.

 

En ruggig novemberkväll 1884 låg makarna Charlotta och Anders och sov efter en hård dags arbete. På dagen hade Anders hämtat pengarna som han och makan hade att fodra efter slit hos tändsticksfabriken i Anneberg. Pengarna låg i tryggt förvar i den lilla stugan. Under nattens sista timmar smög en person sig in i stugan. I handen hade han ett vedträd som han slog Anders blodig med tills han dog. Sedan gav han sig på Charlotta, som troligen hade vaknat av uppståndelsen och försökt att freda sig. Hon dog efter flera slag med det hårda vedträet. I hennes hårt knutna näve fanns rester av en främmandes hår. Man fann aldrig rånmördaren även om misstankar fanns om en luffare som setts stryka omkring.

 

Patronen som Anders hade varit torpare under, reste en minnessten där sängens huvudända hade stått. Tusentals vägfarare har sedan dess funderat över stenens bakgrund.

 

Hitta hit: Flisby, norr om Nässjö

Åkesstenen i Ulvahult

Bonden Åke Svensson från byn Östergöl i Älmeboda socken blev omkring 1784 ledare för en väckelserörelse som gått till historien som åkianismen. Väckelsen fick sitt namn efter ledaren och hade bara 32 namngivna anhängare, inklusive Åke själv. Men till en början lyssnade säkert betydligt fler människor till hans läror.

 

Åkesstenen

Väckelsen kom tidigt i konflikt med prästerna och i januari 1785 blev brytningen med kyrkan total då Domkapitlet i Växjö utestängde åkianerna från nattvarden. Beslutet ledde till att Åke Svensson själv delade ut nattvarden till sina anhängare. Detta gör åkianismen till en av de mest radikala väckelserna i Sverige under 1700-talet.

 

Åtta av åkianerna dömdes slutligen av Göta Hovrätt till vistelse på Danviks Dårhus i Stockholm, vilket var statsmaktens sätt att hantera oliktänkande på den tiden. Domen verkställdes den 28 december 1785. Åke Svensson avled på dårhuset den 11 oktober 1788, endast 35 år gammal.

 

I byn Ulvahult i Älmeboda socken kan du beskåda Åkesstenen. Enligt den muntliga traditionen stod Åke Svensson på stenen och förkunnade Guds ord till sina anhängare. Besök gärna denna natursköna plats och känn historiens vingslag. Kanske får du höra Åke Svensson tala till dig……

 

Lästips: ”Åkianismen- en småländsk väckelserörelse på 1780-talet” av Erland Torstensson. I Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna har åkianerna en central roll då Moberg låter väckelsen återuppstå genom Danjel i Kärragärde.

 

Hitta hit: Vid Åkerby Vägskäl i Ljuder, kör mot Långasjö. Sväng höger vid skylten Gubbemåla. Kör igenom Gubbemåla, sväng höger vid skylten Ulvahult. Vägen slutar och du ser en klockstapel på kullen.

Annorlunda sevärdheter - Småland